dimarts, 27 de novembre de 2012

Promoció de la lectura al INS Jaume I (Vídeo)

27/11/2012. L’Institut Jaume I participa en el Pla d'Impuls a la Lectura. Aquest projecte té com objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. Aquesta millora es vol assolir potenciant la lectura sistemàtica, motivant el gust per llegir i la comprensió lectora. Així augmentaria la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. lectura.
 

Comparteix