dimarts, 2 d’abril de 2013

III Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius.


02/04/2013. La Fundació de la URV -en col·laboració amb l'ICE- ha convocat la 3a edició del curs de Postgrau del Diploma d'Especialització en Direcció i Gestió de Centres Educatius, corresponent al curs 2013-2014.
Aquest Diploma d'Especialista Universitari, d'acord amb les especificacions de la LEC i els decrets que la desenvolupen pel que fa a la direcció professionalitzada de centres i a la seva formació inicial, està estructurat com a curs sempresencial i va dirigit a formar professorat per a una funció directiva capacitada per exercir les responsabilitats que atorga el marc jurídic.
El curs -que desenvolupa 300 crèdits ECTS, de l'espai europeu d'educació superior- està estructurat en 11 mòduls, dee caire pedagògic, organitzatiu, jurídic, financer i comunicatiu, amb la presentació d'un treball final que equival al projecte de direcció que estipula l'actual normativa.

Comparteix