dijous, 3 d’abril de 2014

Ajuts Pont per a projectes educatius

El Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili  han convocat, per primera vegada, els Ajuts Pont per a projectes educatius, amb la finalitat de donar suport a la transferència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d'innovació conjunts amb  la voluntat de

  •  Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament Infantil, Primari i Secundari
  • Impulsar projectes d’innovació que contribueixin a la millora de l’ensenyament
  • Difondre les bones pràctiques entre la comunitat educativa
  • Establir sinergies en l’àmbit territorial d’influència de la URV i els Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona i de Terres de l’Ebre

Els Ajuts Pont estan destinats a potenciar la creació de grups de treball integrats per professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària de la demarcació de Tarragona conjuntament amb professorat de la URV –de qualsevol àrea de coneixement dels seus estudis-, i que treballin projectes en aquesta línia o es proposin de fer-ho.
Els projectes poden ser presentats per una Escola, un Col·legi o un Institut de manera individual o per diversos centres de manera conjunta, i han de tenir, si més no, algun d’aquests objectius:
  • Aplicació de recerques i investigacions realitzades a la URV a les aules d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional
  • Generació de materials docents a partir de la praxis educativa i de la recerca universitària 
Els projectes podran incloure, també, formació específica del professorat participant en funció de matèries i temàtiques concretes i la utilització compartida de laboratoris i tallers per a docència, pràctiques i investigació. Els projectes seleccionats rebran un ajut màxim de 1500 € cadascun, fins a un màxim de 10 projectes, distribuïts entre tots els nivells educatius no universitaris i en tot l’àmbit territorial de la convocatòria, a partir d’un procés de concurrència pública.
El termini de presentació dels projectes s’iniciarà l’1 d’abril de 2014 i acabarà el  16 de maig de 2014.
A la pàgina web del Consell Social hi trobareu les Bases de la convocatòria i també la documentació per a presentar la sol·licitud.  Us podeu descarregar el PDF informatiu a : https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/noticies/ajutspontperaprojecteseducatius

Comparteix