dilluns, 6 d’octubre de 2014

Activitats per centres de secundària del CAE de la URV

El Centre d'Atenció als Estudiants (CAE) de la Universitat Rovira i Virgili, ens informa sobre activitats d'orientació universitària per al curs 2014-2015 organitzades i coordinades pel CAE de la URV , i dirigides a estudiants de secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Mitjançant el seu espai web podreu accedir al detall de les activitats.
 http://www.urv.cat/info_centres_secundaria .Objectiu: Despertar vocacions, incentivar l’interès per la recerca i la seva aplicació, donar a conèixer els estudis universitaris, exemplificar-ne la viabilitat i la importància, així com les diverses aplicacions que el coneixement ofert per un títol genera en l’àmbit de la recerca. Es tracta de descobrir a l’estudiant un món desconegut que pot resultar-li proper en els resultats, fascinant pels temes que toca, abastable per l’estudi que li ofereix la URV i per l’esforç que ell ha de realitzar.
Adreçat a: Alumnes de batxillerat (tant de 1r com de 2n), de CFGS i de 4t d’ESO.
Dates: La campanya comença l’1 d’octubre i acaba el 17 de desembre de 2014 (hi ha algun taller que es pot realitzar al gener i al febrer), però cal veure el calendari específic per a cada experiència que figura a la web esmentada més amunt.
Lloc: Centres universitaris de la URV. 

Objectiu: Divulgar tant el coneixement com l’aplicació, i també incentivar l'interès per l'estudi dels ensenyaments universitaris i pel món de la recerca.
Adreçat a: Alumnes de batxillerat (tant de 1r com de 2n) i de CFGS.
Dates de realització: Les conferències es poden impartir a partir del 6 d’octubre del 2014 fins el 15 de maig de 2015, i es podran reservar a partir de l’1 d’octubre de 2014 a la pàgina web esmentada anteriorment.
Lloc:
 S’imparteixen al mateix centre que les sol·licita.
Com se sol·liciten:
 Amb un usuari i una clau, podeu accedir a totes les conferències que oferim, emplenar la sol·licitud electrònica, proposar tres dates i esperar la resposta electrònica del ponent. Hem tramès per correu postal, adrçat al/a la director/a, coordinador/a de Batxillerat i coordinador/a de CFGS, l'usuari i la clau per a gestionar les vostres sol·licituds. Aquest servei és gratuït, però està condicionat a una sèrie de requeriments previstos a la web que  cal respectar. A més, a la mateixa web trobareu un full d’instruccions per reservar les conferències.  

PRESENTACIÓ DE LA URV
Objectiu:
 Presentar la URV, els trets distintius de la nostra institució, els estudis i serveis, així com altres elements que fan de la Universitat una institució docent i investigadora de qualitat. Adreçat a: Alumnes de batxillerat (tant de 1r com de 2n) i de CFGS.
Dates:
 Del 17 de novembre del 2014 al 30 d’abril del 2015. 
Lloc:
 Aulari dels centres que ho sol·licitin. 
Procediment:
 Emplenar la sol·licitud i trametre-la segons les instruccions que trobareu a la web.

JORNADES DE PORTES OBERTES DE LA URV
Objectiu: Obrir els centres universitaris a tots aquells estudiants que volen conèixer in situ les instal·lacions, el professorat i els estudis. És la millor manera de conèixer com és la URV, ja que s'organitzen visites guiades pels centres i els responsables dels diversos ensenyaments expliquen les característiques dels plans d'estudis, les activitats estudiantils, els serveis universitaris, i també aclareixen tots aquells dubtes que, una vegada resolts, simplificaran l'elecció acadèmica dels estudiants.
Adreçat a:
 Alumnes de batxillerat (principalment de 2n) i de CFGS.
Dates:
 25 de març i 15 d’abril del 2015
Lloc: Tots els centres universitaris de la URV.
Objectiu: Acostar els estudiants de secundària de la demarcació al món universitari, oferint-los la possibilitat que consultin els materials necessaris per realitzar el treball de recerca o de síntesi a les biblioteques dels diferents centres universitaris. 
Adreçat a:
 Alumnes de 2n de batxillerat i de CFGS.
Dates: Tot el curs escolar.

Comparteix