dimecres, 17 de desembre de 2014

Premi Sambori

El Premi Sambori és un premi de narrativa en català dirigit als centres educatius que té com a objectius promoure la participació en un projecte comú d’alumnes i centres de totes les terres de parla catalana i difondre l’ús del català dins de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres.

La data límit perquè cada centre lliuri els seus treballs és el 4 de febrer del 2015. Per participar-hi, només cal que llegiu atentament les bases dels premis i que us animeu a demanar als alumnes que facin una redacció. Escolliu un màxim de tres treballs per a cada categoria i feu arribar tres còpies de cada treball seleccionat a la seu d’Òmnium més propera al vostre centre, juntament amb la butlleta de participació.
Consulteu des d'aquí les bases dels premis.

Comparteix