dilluns, 16 de març de 2015

Let’s Clean

Els dies 8, 9 i 10 de maig se celebra a tot Europa aquest gran esdeveniment que porta per lema Let’s Clean up Europe!. Aquesta campanya consisteix en la realització d’accions de neteja en espais naturals del nostre entorn per part dels ciutadans.

Una operació de neteja dóna resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals (boscos, rius, platges, rieres…), per tal d’evitar possibles contaminacions i restaurar-ne l’habitat i el paisatge. Més enllà d’aquest fet, l’acció també té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.

Poden participar les administracions públiques, empreses, associacions, escoles, o universitats que així ho desitgin, organitzant una operació de neteja. I els ciutadans, a través de la seva participació directa en aquestes activitats.

Els organitzadors rebran un kit de material logístic (bosses de ràfia reutilitzable, guants protectors i armilles). Les inscripcions s’obren dimarts  10 de març fins al dia 15 d’abril, el material disponible es lliurarà per ordre d’inscripció d’activitat i fins a exhaurir les existències. 

Us animem doncs a organitzar una operació de neteja en un espai natural proper!

  Formulari d'inscripció: http://sdr.arc.cat/prevencio/GetLoginPrevencio.do
   Informació i material addicional:  www.arc.cat/letscleanupeurope
   Hashtag de la campanya #cleanupEurope i #letscleanupCAT

Comparteix