dimarts, 7 de febrer de 2012

Programa de formació de formadors
Ens plau fer-vos arribar el programa de formació de persones formadores/res per al mesos de març a juny de 2012, com a continuïtat de l’iniciat al mes de setembre de 2011.
A. Activitats del Pla de formació de formadors/res 2011-12
 A.1 Activitat bàsica/imprescindible
 7005030021 El bon assessorament a centre, la comunitat de pràctiques. 
A.2  Activitats instrumentals
 7005060021 Habilitats i estratègies comunicatives.
 7005070021 Biblioteca i món digital.
 7005080021 Metodologies, habilitats personals i tècniques específiques en contextos de formació.
B. Activitats proposades directament des de l’equip de formadors/es “Estratègies i recursos per a la convivència i l’èxit escolar” de l’ICE de la URV
7005440021  Presentació d'un projecte de mediadors de referència en un Institut.
7005450021 Gestió d'aula efectiva.
7005500021  Jornada de continuïtat. Anàlisi de casos de resolució de conflictes. 
7005400021 Disseny de formacions semipresencials.
 Programa amb  la informació del contingut de les activitats ahttp://agora-ice.urv.cat/docencia/iceurvnu/
 Inscripcions de 3 al 17 de febrer a: http://xtec.cat/formacio/cercador/index.htm

Comparteix