dimecres, 22 de febrer de 2012

V Jornades "Interaccions educatives amb animals"

La Secretaria de les V Jornades tècniques "Interaccions terapèutiques i educatives amb animals" anuncia el període d'inscripció a les jornades, que anirà del dia 1 al 20 de març. Les jornades es portaran a terme a Salou els dies 11 i 12 de maig. Cal adreçar-se per correu al comitè organitzador a l'adreça jornadas@tanamigos.es, si es vol presentar comunicacions caldrà enviar el títol complet, les dades de l'autor i un breu resum. Enguany les jornades se centraran en teràpies o activitats assistides amb gossos en algunes de les següents àrees temàtiques: discapacitat física o psíquica, geriatria, animals i societat i educació assistida per animals. La pàgina web és www.tanamigos.es.


Comparteix