dijous, 1 d’octubre de 2015

Formació en Geometria (UOC)

Formació telemàtica en l’àmbit de la Geometria (UOC)

La millora dels resultats dels alumnes de secundària en les proves de Competències Bàsiques, especialment en  Matemàtiques, és un dels objectius de formació permanent del professorat de secundària enguany. Per aquest motiu s’ha posat en marxa, amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una activitat de formació telemàtica en l’àmbit de la Geometria, que pensem pot ser de l’interès del professorat de matemàtiques de secundària.
El període  d'inscripció finalitza l’11 d’octubre a:


Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria (Quaderns d’avaluació 31)

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu va publicar a Quaderns d’avaluació. Núm.31,  l’article d’Antoni Aubanell “Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria”(pp. 63-137). Aquest article ha estat un encàrrec de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i conté una anàlisi de les dificultats de l'ensenyament de la geometria i unes propostes de millora amb una àmplia selecció d'exemples d'activitats pràctiques.


Comparteix