dimarts, 13 d’octubre de 2015

Propietat intel·lectual i els drets d'autoria

Als centres educatius hi ha moltes situacions en les que cal tenir en compte qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i els drets d'autoria. Al submenú Centres de la pàgina web de l'Xtec trobareu els aspectes bàsics a tenir en compte per vetllar, no només pel compliment de la legislació vigent en aquest àmbit, sinó també perquè l’alumnat s’hi familiaritzi i la respecti en la seva activitat escolar.

Comparteix