dijous, 14 de gener de 2016

Primera Jornada francòfona d'impuls al BatxiBac de Tarragona.

Primera Jornada francòfona d'impuls al BatxiBac de Tarragona. Trobada Pedagògica d'impuls del BatxiBac i de l'ensenyament de la llengua i la cultura franceses

Proposta del Servei d'Ordenació Curricular de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament d'organització conjunta dels Serveis Territorials, de l'Institut de Ciències de l'Educació i de la Facultat de Lletres (Departament de Filologies Romàniques) de la Universitat Rovira i Virgili.

L'objectiu de la Trobada és que l'alumnat i professorat dels centres del Programa Batxibac -de doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat- pugui trobar-se i beneficiar-se de l'expertesa de la Universitat. I, també, oferir al professorat de francès en general coneixements d'aprofundiment teòric i tallers pràctics.

Dia: 1 de març de 2016, Horari: de 10 a 17:30,
Lloc: Campus Catalunya de la URV. Avda Catalunya, 35. Tarragona.

Programa:
10:00h Presentació de la jornada
10:15h Conferència inaugural: "Étude d'histoire politique comparée entre la France et l'Espagne portant sur la mise en place d'une culture républicaine, entre réussite et échec; quelles explications? (Ière République en Espagne, IIIème République en France, 1873-1879", pel professor Pascal Riou.
11:30h Pausa esmorzar
12:00h Conferència de literatura: Dra. Maria Ángeles Caamaño
13:30h Pausa dinar
15:00h Presentacions: Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona
15:15h Tallers simultanis:
- Preparar un exposé
- La chanson française
17:00h Cloenda de la jornada

Activitat reconeguda pel Departament d'Ensenyament a través de l'ICE URV (codi 7000100021 http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/lamevaformacio/cercador_activitats/ ) amb una certificació de 5 hores
Activitat gratuïta

Comparteix