dijous, 22 de gener de 2015

2015 Any de les biblioteques

El Govern declara l'any 2015 com a l'Any de les Biblioteques, coincidint amb el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya.

Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi.

Es realitzarà un catàleg col·lectiu de les Biblioteques Públiques, un carnet unificat per a tot Catalunya i s’oferirà el préstec interbibliotecari a totes les biblioteques.

El Departament de Cultura donarà suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Comparteix