dimecres, 28 de gener de 2015

Jornada Visió i neurodesenvolupament.

L'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual - ACOTV-, amb la col·laboració de l'ICE de la URV, ofereix una nova activitat formativa per a professionals de l'educació i la sanitat. En aquesta segona edició de les Trobades Pedagògiques, la proposta de formació ajudarà a saber si el nen o nena té suficient maduresa i està preparat per iniciar l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul, i quines capacitats visuals hauria de tenir per mantenir una escolaritat sense problemes.
Data: dissabte 28 de febrer de 2014 (de 9 a 14h)
Lloc: Campus Catalunya de la URV, a Tarragona (Avda. Catalunya, 35). Facultat de Jurídiques, Sala de Graus


Objectius:
- Aportar coneixements per optimitzar recursos al professorat que li permetin comprendre millor algunes de les causes del baixos resultats escolars.
- Donar a conèixer el principis bàsics en el desenvolupament evolutiu infantil
- Divulgar les eines necessàries des del neurodesenvolupament del nen per garantir l’èxit de la lectoescriptura: visuals, auditives i motores
- Relacionar els problemes visuals i auditius amb el dèficit d’atenció
- Conèixer la relació de l’ hiperactivitat amb els problemes del desenvolupament motor.

Continguts:

Sessió 1 (Maria Pia Teixidó i Helena Vidal): Què és la visió?
- Principis bàsics en el desenvolupament evolutiu infantil
- Habilitats que intervenen en el procés visual: Qualitat de visió. Eficàcia visual. Processament de la informació visual
- Jocs que estimulen el processament de la informació visual

Sessió 2 (Maria López Juez): Visió i neurodesenvolupament
- Eines necessàries des del neurodesenvolupament del nen per garantir l’èxit de la lectoescriptura: visuals, auditives, motores.
- Relació dels problemes visuals i auditius amb el dèficit d’atenció
- Relació de l’ hiperactivitat amb els problemes del desenvolupament motor.

Inscripció: mail a formacio.permanentnu@urv.cat tot indicant nom i cognoms i la pertanyença al col·lecitiu de professionals de la salut o al de l'educació. Data límit: 19 de febrer.

Preu de matrícula: 25 euros que caldrà fer efectius a l'ACOTV (BANC SABADELL ES28 0081 0205 54 0001170722) tot fent constar noms i cognoms i el concepte "Jornada Tarragona".

Activitat certificada (5 hores) pel Departament d'Ensenyament per al professorat d'infantil, primària, secundària, formació professional i ensenyaments reconeguts
a través de l'ICE URV (codi 7000090021)

http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats 

Cal efectuar, per a l'assignació definitiva de la plaça, la preinscripció prèvia i el pagament de la matrícula. Per a més informació: https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/formacio/visioineurodesenvolupamentnousabordatgesperalaprenentatgeescolar

Comparteix