divendres, 30 de gener de 2015

Ajuts Pont per a projectes educatius (convocatòria 2015)

Ajuts Pont per a projectes educatius (2015)

El Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV convoquen, per segon any, els Ajuts Pont per a projectes educatius.

Els Ajuts Pont tenen la finalitat de visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d'innovació conjunts.

Són 
objectius generals de la convocatòria:
• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament infantil, primari i secundari.
• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament.
• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.
Estan destinats a potenciar la creació de grups de treball integrats per professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària de la demarcació de Tarragona conjuntament amb professorat de la URV –de qualsevol àrea de coneixement dels seus estudis. Els projectes poden ser presentats per una Escola, un Col·legi o un Institut de manera individual o per diversos centres de manera conjunta.

Els projectes seleccionats rebran un ajut màxim de 1500 € cadascun, fins a un màxim de 10 projectes, distribuïts entre tots els nivells educatius no universitaris i en tot l’àmbit territorial de la convocatòria, a partir d’un procés de concurrència pública. El termini de presentació dels projectes s’iniciarà l’1 d’abril de 2015 i acabarà el 15 de maig de 2015.

Bases de la convocatòria: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/Ajut%20Pont/CajutPont2015.htm

Més informació: https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/noticies/ajutspontperaprojecteseducatiusconvocatoria2015

Consultes: formacio.permanentnu@urv.cat

Comparteix